ES-TENERIFFA-20110322-151

. La Forteleza, Teide Nationalpark, Teneriffa, Thomas Euring.